Přednáška na Zš Integře 2013

Byly jsme opět pozáni na základní školu integra na Vsetíně, abychom pověděli žákům něco o Seveřanech. Kromě klasického povídání a teorie jsem jim rovněž ukázali pár bojových praktik s mečem a štítem. Děti byly nadšené a my spokojení za naši dobře odvedenou dobrovolnou práci. Děkujeme za pování.

Za skupinu Marobud
Jón