Rozhodli jsme se sem přidat další testování, budeme tedy testovat lamelovou zbroj a znovu šupinovou zbroj. Ze začátku bych chtěl říct, že je rozdíl, když někdo testuje zbroje na plotě, stromě, nebo jiném pevném podloží. Nebo jako my na napěchováném, ale pružném pytli. Pytel je reálnější a lépe imituje tělo a prošívku. Na zbroje jsme použili plech o tloušťce 1mm a luk s nátahem cca 30kg.

Zde vidíte jakými šípy jsme testovali.Šupinová zbroj

Vidíte, že šupiny nejsou "prostřelené", ale nelze zabránit utrhnutí šupin přišitých lněným motouzem. Pomohlo by přišití šlachou nebo přinýtování. Další problém je, že šupiny nedrží pevně u sebe tak, aby nepropustily šíp. Což vidíte při druhém testu šupinovky.První test šupin:
Vidíme promáčknutou šupinu.Druhý test šupin:
Bohužel šupiny uhly.Lamelová zbroj

Zcela novým nováčkem v naší sbírce je lamelová zbroj. Na rozdíl od šupinovky nemá lamelka žádný podklad, na kterém by lamely držely. Způsob vázání umožňuje "samonosnost". Trochu nevýhoda je horší elastičnost, ale testem prošla na výbornou.První test lamel:

Je vidět veliké zdeformování nejen trefené lamely.Druhý test lamel:

Zase je vidět deformaci a navíc i "otření" šípu o nižší lamelu.Třetí test lamel:

Zde je vidět, že při zásahu do okraje lamely šíp okraj "uřízne, sklouzne se po něm" a zasáhne zadní lamelu.Zavěr je, že ani šupiny ani lamely nejde prostřelit šípem, ale šupinová zbroj nedrží dohromady tak dobře, aby nepropustila šíp mezi šupinky.→Video z tohoto tetování
→Podívejte se taky na první testování