Sigtryggr Vlasáč

Říká se mi Sjaktak, Sygtryggr lúfa anebo jen Vlasáč. Je mi dvacet zim a skromně mohu říci, že jsem se opravdu minul dobou, ježto jsem se měl narodit o tisíc let dřív. O historii jsem se začal zajímat zhruba okolo dvanáctého roku (2004), od roku 2005 jsem pak začal kompletovat kostým, od roku 2006 se zúčastňuji historických akcí. K době vikinské jsem se dostal skrze zcela unikátní náboženství nemající obdoby. Brzy jsem měl načtené veškeré informace z encyklopedií, které ale byly spíše dětského charakteru. Rozhodl jsem se bádat v tomto historickém období dále. Roku 2006 jsem založil stránky zaměřené na sever, které později vyústily ve stránky sever.wu.cz . Do roku 2008 jsem se zajímal pouze o historické reálie, od této doby dále se zaměřuji na staroseverštinu a její literaturu, překlad ság a básní a psaní studií na dobu vikinskou, které publikuji na stránkách sagy.vikingove.cz . Moje zájmy se promítly i do mého kariérního života - od roku 2012 studuji historii a dánská studia a Univerzitě Karlově. V momentální době se moje zájmy soustřeďují na vendelské období.

Skupina Marobud jakožto skupina vrstevníků mne zaujala svým pozitivním přístupem k tématu. V současné době bojuji na historických akcích velmi zřídka. Ve svém volném čase se věnuji překladům, badatelské činnosti, skládání vlastní skaldské poezie, šermu, LARPu a kritice. Také rád vyrábím z kosti a dřeva. Pro Marobud je přínosem zejména moje znalost dobových reálií a literatury.