Hersi Jón


Jón je hersim skupiny Marobud.

Hersi představuje dědičný úřad správce menšího správního celku. Je podřízen jarlovi a králi, ale není k nim příliš loajální, protože ho připravili o dědičnou půdu jeho rodu. Proto je s hersim vždycky největší potíž a král z něj raději činí vlastního vazala, než aby se s ním složitě domlouval přes jarla. Ve svém kraji je však hersi oblíbenou autoritou, která chrání zájmy lidu. Hlavní funkcí hersiho je vést lidi ke světským a náboženským událostem, ke sněmům, na obětování a do boje. Aby jeho život nedošel újmy, je chráněn menší družinou o přibližně dvaceti mužích.

Jón se dále (mimo "hersirování") zabývá výrobou replik šperků.

Jeho výrobky si můžete prohlédnout na obrázcích níže a na stránkách Skallagrim - Viking Jewelry.

Skallagrim - viking jewelry